Pages

Friday, June 19, 2009

senangkanlah hatimu~al anisah mai
Kalau engkau kaya, senangkanlah hatimu!
Kerana dihadapanmu terbentang kesempatan untuk menunaikan yang sulit-sulit.
Segala perbuatanmu dihargai orang, engkau beroleh pujiandi mana-mana.
Engkau menjadi mulia, tegakmu teguh. Di hadapan engkau terhampar permaidani kepujian,sebab itu engkau beroleh kebebasan dan kemerdekaan.
Jika engkau fakir miskin, senangkan pulalah hatimu!
Kerana engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa,penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu kerana tiada orang yang akan hasad
dan dengki kepada engkau lagi,lantaran kemiskinanmu.
Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat, yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu bagi kebencian.

Kalau engkau dermawan, senangkanlah hatimu!
Kerana dengan kedermawanan engkau dapat mengisi tangan yangkosong, telah dapat menutup tubuh yang bertelanjang, engkau tegakkan orang yang telah hampir roboh.
Dengan sebab itu engkau telah menuruti perintah hatimu dan engkau beroleh bahagia:
Berpuluh bahkan beratus makhluk Tuhan akan menghantarkan pujian kepada Tuhan lantaran pertolonganmu. Kesenangan hatimu yang tadinya cuma satu, sekarang akan berlipat ganda, sebab banyak orang yang telah mengecap nikmatnya.

Kalau engkau tidak kuasa jadi dermawan, itupun senangkanpulalah hatimu!
Sebab engkau tidak akan bertemudengan suatu penyakit yang selalu menular kepada masyarakat manusia, iaitu tiada membalas guna, penghilangkanjasa. Mereka ambil kebaikan budi dan kedermawananmu itu jadi senjata untuk menjatuhkan tuduhan-tuduhan yang rendah.Saat yang demikian pasti datang kepada tiap-tiap dermawan, yang menyebabkan hati kerapkali patah dan badankerapkali lemah, sehingga hilang kepercayaan kepada segenap manusia, disangka manusia tidak pembalas guna.Padahal langkah belum sampai lagi kepada puncakkebahagiaan dan beroleh ampunan dari Tuhan.


Kalau engkau masih muda remaja senangkanlah hatimu!
Kerana pohon pengharapanmu masih subur, dahan-dahannya masihrendang dan rimbun. Tujuan kenang-kenangan masih jauh.Sebab umurmu masih muda, mudahlah bagimu menjadikan mimpimenjadi kenyataan yang sebenarnya.


Kalau engkau telah tua,senangkan pulalah hatimu!
Kerana engkau telah terlepas dari medan pertempuran dan perjuanganyang sengit, dan engkau telah beroleh beberapa ilmu yang berguna di dalam sekolah hidup. Engkau telah tahu firasat,mengerti gerak geri manusia dan tahu ke mana tujuan jalan yang ditempuhnya. Oleh sebab itu segala pekerjaan yangengkau kerjakan itu kalau engkau suka lebih banyak akan membawa faedah dan lebih banyak tersingkir daripadabahaya. Satu detik daripada umurmu di masa tua, lebih mahal harganya daripada bertahun-tahun di zaman muda, sebab semuanya telah engkau lalui dengan pandangan yang terang dan pengalaman yang pahit.

Kalau badanmu sihat, senangkanlah hatimu!
Tandanya telah ternyata pada dirimu kekayaan Tuhan dan kemuliaan nikmatNya,lantaran badan yang sihat, mudahlah engkau mendaki bukit kesusahan dan menempuh padang kesulitan.
Kalau engkau sakit, senangkan pulalah hatimu!
Kerana sudah ternyata bahawa dirimu adalah medan tempat perjuangandi antara dua alam yang dijadikan Tuhan iaitu kesihatan dan kesakitan. Kemenangan akan terjadi kepada salah satuyang kuat, kesembuhan mesti datang sesudah perjuangan itu, baik kesembuhan dunia ataupun kesembuhan yang sejati.


Merasa senanglah selalu!
Merasa tenteramlah!

No comments: